NATUREN I NÆSTVED KOMMUNE

 
   

FORSIDE

             

 

 

 

Tystrup-Bavelse Sø udgør en væsentlig lokalitet, med mange fugleobservationer, specielt af rovfugle.

Søerne er meget rige på andefugle hele året rundt.

 

 

Ud over Tystrup-Bavelse sø er området forholdsvis rigt på skov, med Kastrup Storskov placeret lige midt i området.

I nord er der spredte lokaliteter, i det sydøstlige hjørne ligger lokaliteterne som på perlerække. Enkelte lokaliteter lapper endda over hinanden og kan være svære skille af.

 

Kellerød

 

Hørhave

 

Kastrup Storskov

 

Kulmose Skov

 

Iskælderskov

 

Dyrehave

 

Haveris

 

Palmevænge

 

Kastrup Overdrev

Nord for

Vest forØst for

Syd for