NATUREN I NÆSTVED KOMMUNE

 
    FORSIDE              

 

 

 

 

 

     

KLIK PÅ KORT FOR LOKALITETER I NÆRHENDE!

     
                   
     

Næstved Kommune er den kommune, der er rigest på natur i Danmark!

Ikke målt på natur i m², eller på store sammenhængende naturarealer,

ikke på fredede eller §3 områder, men kikkes der på variationen og

forskellige naturtyper, rummer Næstved Kommune derimod så

forskelligartede og mange naturtyper, at kommunen må anses for den

naturrigeste kommune i Danmark!

 

   
       
       
                   
1. Holmegård Mose – det østlige Danmarks eneste højmose!

2. Tystrup-Bavelse søerne, der sammen med Glumsø sø og Gødstrup Engsø giver en meget stor søvands overflade!

3. Susåens løb fra søerne til udløbet i Karrebæk fjord, Sjællands længste vandløb!

4. Mange kilometer med kystlandskab, både med klinter og flade strækninger!

5. Fladvandede fjordområder, Karrebæk Fjord og Dybsø Fjord!

6. Mogenstrup Ås, med omliggende bakker, der med sin helt egen naturrigdom rummer

en meget stor og meget varieret naturrigdom. Opstået på sandjord med et tyndt lag muld, hvilket i det sjællandske muldrige landskab giver helt unikke naturtyper, med skov, enge, grusgrave osv. Hele højderyggen kan deles op i mange mindre, unikke områder, hvert med sin specielle naturrigdom.

7. Skovområderne, dels omkring Holmegård Mose, dels omkring Tystrup-Bavelses søer, og dels andre spændende, mindre skovområder. Helt unik er Vejlø Skov, som er en af få danske bøgeskove, der står på lerjord med tynd muld. "Næstveds egen lille Vejlefjord skov". Bøg på ler har f.eks. en helt speciel og meget spændende svampeflora.

8. Rådmandshaven, ikke mange byer har en så unikt skovområde liggende midt i byen. At skoven er udlagt som fredskov, giver den ultimative naturrigdom i en skov!

9. Stejlebanke, beliggende ud til Dybsø Fjord, måske Sydsjællands eneste hede. Bakken og skrænten ned mod Dybsø har en helt unik blomsterflora. Her findes flere planter, som har sit eneste voksested på Sydsjælland.

10. Det gamle militære øvelsesområde med omliggende skove rummer mange typer af natur med sine mange mindre vandhuller, moseagtige områder, engområder, overdrev, græsland osv.

11. Enø har sin helt egen natur, med en lang kystlinje, men også med speciel sandbunds flora/-fauna.

12. Grevensvænge, fyrrenåleskov på sandjord, som ellers kun findes i det vestlige Jylland.

13. Flere steder er der ekstrem-rigkær, både langs kysterne og inde i landet. Flere af disse trænger dog til pleje og/eller vedligeholdelse.