Dermaptera - Ørentviste

NØGLE TIL ARTER

       
  Uden dækvinger.......................................1.  
       
 

Med Dækvinger........................................3.

 
       
 

1.   Levende i sand, bleggule partier på

      kroppen.

 

Sandørentvist - Labidura riparia

Billeder HER

 
  1.   Indslæbte dyr, generalt mørke dyr........2.    
       
 

2.   Antenner Gule ...........................

Anisolabis maritima - Billeder HER

 
 

2.   Antenner mørke .........................

Euborellia annulipes - Billeder HER

 
       
       
 

3.   Flyvevinger helt gemt af dækvingerne.

                                                         ....4.

   

 
 

3.    Flyvevinger delvis synlige bag dækvinger.

                                                        .....5.

 
       
 

4.    Dækvinger fuldt udviklet .....................

 

Buskørentvist - Apterygida media

Billeder HER

 
 

4.    Dækvinger reduceret...........................

Skovørentvist - Chelidurella acanthopygia

 
       
 

5.    Længde OVER 13mm ......................

 

Sandørentvist - Labidura riparia

Billeder HER 

 

 

5.    Længde MELLEM 9 og 14mm .............

 

Almindelig ørentvist - Forficula auricularia

 

 

 

5.    Længde UNDER 9mm .......................

 

Lille ørentvist - Labia minor

Billeder HER