A.
  Almindelig baldakinspinder
  Almindelig bjørneedderkop
  Almindelig buskspringhale
  Almindelig krabbeedderkop
  Almindelig mosskorpion
  Almindelig piratedderkop
  Almindelig posthornsorm
  Almindelig Rovedderkop
  Almindelig sumpsnegl
  Almindelig Zebraedderkop
   
B.
  Balalajkaedderkop
  Brakvandsrur
  Brunsnegl
  Butsnudet frø
  Bøgesnegl
   
E.
  Egern
  Engjæger
   
F.
  Ferskvandstangloppe
  Flad hjulspinder
  Flodnerit
  Flueskimmel
  Forårsmejer
   
G.
  Glat bænkebider
  Glat foldsnegl
  Glinsende Baldakinspinder
  Grøn Frø
  Grøn Krabbeedderkop
   
H.
  Hare
  Hesteigle
  Hugorm
  Hundeigle
  Hvepseedderkop
  Håret snegl
   
I.
  Iberisk Skovsnegl
   
K.
  Kamæleonedderkop
  Klitgraveedderkop
  Korsedderkop
  Kratbaldakinspinder
  Kratsnegl
  Kvadratedderkop
   
L.
  Langbenet bænkebider
  Leopardsnegl
  Lille skovmejer
  Lille Vandsalamander
  Lysegrøn Bruskigle
   
M.
  Markfirben
  Marmoreret hjulspinder
  Marsvin
   
O.
  Orange vægmejer
   
P.
  Pindsvin
  Posthornsnegl
   
R.
  Ræv
  Rød Jordmide
  Rød skovsnegl
  Rådyr
   
S.
  Sandorm
  Skovfirben
  Skovflåt
  Skovjæger
  Skovpantersnegl
  Skovzebraedderkop
  Skrubtudse
  Snog
  Spidssnudet frø
  Spiral-Langhornspringhale
  Springfrø
  Spædsnegl
  Spættet sæl
  Stenskolopender
  Stor Bæltespringhale
  Stor bånd-tusindben
  Stor mosesnegl
  Stor Rovedderkop
  Stor skovmejer
  Stor sumpsnegl
  Stor vandsalamander
  Stribet Baldakinspinder
  Stålorm
  Sumpbænkebider
  Søtykkæbe
   
V.
  Vandedderkop
  Vandremusling
  Vinbjergsnegl
   
Ø.
  Østlig dødningehovedmejer