A.
  Aftenpragtstjernebladlus
  Almindelig birketæge
  Almindelig bispetæge
  Almindelig bærtæge
  Almindelig engtæge
  Almindelig græstæge
  Almindelig kanttæge
  Almindelig kåltæge
Almindelig Løvtæge
  Almindelig Nældeblomstertæge
  Almindelig Rygsvømmer
Almindelig Skumcikade
  Almindelig Skøjteløber
   
B. D.
   
E. F.
   
G.
   
H. K.
   
L. M.
   
N. P. R.
   
S.
   
T. V. Æ. Ø.